Utrecht

De bestaande gevel van een bedrijfsverzamelgebouw is aangepast aan een nieuwe tijd

01-2