Amsterdam II

Een nieuwbouw kantoorpand  ligt ingesloten door appartementen waardoor de toetreding van licht beperkt is. In de casco opgeleverde studio is het aanwezige licht in de ruimte benadrukt en daar waar nodig met kunstlicht versterkt. Door materiaal en kleur zijn bespreek- en werkplekken gecreëerd en is het totale ruimtegevoel optimaal.

Trendsl_02